Domov pre dôchodcov a ľudí, ktorí potrebujú pomôcť v starobe

10.výročie vzniky ZOS Moravské Lieskové

17.09.2019 00:00

17. septembra 2019 bola malá oslava, na ktorej sme si pripomenuli desať rokov od práchodu prvého klienta do ZOSu.

    Po dokončení stavebných úprav budovy, kolaudácii, bolo slávnostné otvorenie v septembri 2009, za prítomnosti vtedajšej ministerky práce a nasťahovali sa prví nájomníci. Ako prvá tu bola ubytovaná 2.11.2009 p. Skovajsová a postupne pribúdali ďalší.

    Z prvých nájomníkov tu ešte máme p. Machovú ktorá prišla 15.marca 2010, Lojzka Stachu od 1.mája 2010 .. a postupne sa tu vystriedalo 239 obyvateľov. 

            Najviac klientov sme mali z Moravského Lieskového-68, z NMNV- 47, Dolné Srnie- 11 a  zväčša z obcí okresu po 5-6 klientov. Postarali sme sa aj o 6 Bratislavčanov a Trenčanov.

            Pôvodne sme poskytovali v NBB 24 hod. opatrovateľskú službu, ale bolo to dosť finančne náročné pre obec, lebo väčšinu nákladov hradila obec. Preto sme sa dohodli s vtedajším starostom. p. Miklánkom, že skúsime formu ZOS, kde na náklady prispieva štát. Bolo to dosť náročné, hlavne  vybaviť formality na ŠFRB, ktorý poskytol obci úver na prestavbu NBB, čo sme vyriešili zmluvami i zapožičaní bytov, ale hlavne súboj s hygienou , kde sme niekoľko mesiacov papierovali, prerábali a hľadali riešenie zriadiť ZOS a odbremeniť rozpočet obce.

            Na oslave riaditeľ ZOS poďakoval  p. Macejkovej, vedúcej ZOS, ktorá je tu od absolútneho začiatku a hlavne jej zásluhou sme dosiahli toto čo tu máme, poďakoval bývalým aj súčasným zamestnancom za ich prácu a slušný prístup ku klientom, pánom lekárom , za pomoc pri riešení niekedy veľmi náročných zdravotných postupov, našim duchovným, za pomoc, duševnú podporu a náboženskú starostlivosť, lebo je veľmi, veľmi  potrebná a pomáha nám v úteche a pohode klientov. Poďakoval aj pracovníkom obce za technickú pomoc, ale aj rodinným príslušníkom našich klientov, že chápu naše možnosti aj to, že nie vždy sa nám podarí pracovať s našimi klientmi tak, ako by sme chceli alebo ako si našu prácu predstavujeme...

    Hostia aj klienti si vypočuli príhovory starostu, duchovných a potešili sa aj hudbnou produkciou p. Kučeru. a dobrým pohostením od nášho dodávateľa stravy a chutnou a prekrásnou tortou od p. Adamaťovej, našej bývalej kolegyne

 


 

Vyhľadávanie

Kontakt

Spoločná úradovňa samosprávy n.o. Klčové 109/34
Nové Mesto nad Váhom
915 01
SUSn.o. Nové Mesto n/V- 0904 294 412
ZOS-Mor. Lieskové 032/7792 328
0903 771 768