Domov pre dôchodcov a ľudí, ktorí potrebujú pomôcť v starobe

KORONA vírus INFO

13.03.2020 10:36

ZOS Moravské Lieskové sa riadi informáciami, ktoré podáva RÚVZ

Máme vypracovaný plán preventívnych opatrení

Máme spracovaný plán krízových opatrení v prípade karantény zariadenia

V prípade realizácie krízových opatrení je zabezpečená prevádzka v najnutnejšom rozsahu

 

 

 

Interný krízový štáb.docx (12764)

Krízový plán.docx (30877)

Vyhľadávanie

Kontakt

Spoločná úradovňa samosprávy n.o. Klčové 109/34
Nové Mesto nad Váhom
915 01
SUSn.o. Nové Mesto n/V- 0904 294 412
ZOS-Mor. Lieskové 032/7792 328
0903 771 768