Domov pre dôchodcov a ľudí, ktorí potrebujú pomôcť v starobe

"Láska kvitne v každom veku"

02.06.2024 16:18

 

Chceli by sme sa z celého srdca poďakovať všetkým deťom Základnej školy s materskou školou J.M. Hurbana v Beckove
za krásne pozdravy, ktoré poslali našim seniorom do Zariadenia opatrovateľskej služby v Moravskom Lieskovom,
v rámci projektu "Láska kvitne v každom veku".
Darčeky našich seniorov veľmi potešili a vyčarili im úsmev na tvári.
 
Takisto ďakujeme rodičom detí, za kvety, ktoré si naši seniori zasadali do záhrady zariadenia a s láskou sa o ne starajú.
V neposlednom rade naša úprimná vďaka patrí pani učiteľkám, za ochotu a trpezlivosť pri výrobe darčekov.
 
Ďakujeme za sprostredkovanie tohto projektu občianskemu združeniu Koľko Lásky o.z.
Váš projekt naozaj vystihuje jeho názov, pretože v očiach našich seniorov bolo vidieť okrem sĺz dojatia, aj obrovské množstvo lásky, a tá lieči telo aj dušu..
 
ĎAKUJEME 
 
 

Vyhľadávanie

Kontakt

Spoločná úradovňa samosprávy n.o. Klčové 109/34
Nové Mesto nad Váhom
915 01
SUSn.o. Nové Mesto n/V- 0904 294 412
ZOS-Mor. Lieskové 032/7792 328
0903 771 768