Domov pre dôchodcov a ľudí, ktorí potrebujú pomôcť v starobe

PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

21.12.2021 07:53

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuCOO.2195.101.2.11619559.pdf (4444454)

Vyhľadávanie

Kontakt

Spoločná úradovňa samosprávy n.o. Hviezdoslavova 36
Nové Mesto nad Váhom
915 01
SUSn.o. Nové Mesto n/V- 0961 245 581
ZOS-Mor. Lieskové 032/7792 328
0903 771 768