Domov pre dôchodcov a ľudí, ktorí potrebujú pomôcť v starobe

PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

21.12.2021 07:53

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku COO.2195.101.2.11619559.pdf (4444454)  www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Spoločná úradovňa samosprávy n.o. Klčové 109/34
Nové Mesto nad Váhom
915 01
SUSn.o. Nové Mesto n/V- 0904 294 412
ZOS-Mor. Lieskové 032/7792 328
0903 771 768