Domov pre dôchodcov a ľudí, ktorí potrebujú pomôcť v starobe

spoločenské aktivity v roku 2017

20.03.2018 14:22

Pre klientov ZOS sme v roku 2017 pripravili tieto aktivity 2017

Január:

Rozlúčka s vianočnými sviatkami- odzdobovanie vianočnej výzdoby

Skrášľovanie klientov- kadernícke služby

Február:

Fašiangy- posedenie s fašiangovými šiškami

Marec:

Popolcová streda- začiatok pôstu, posedenie

Pôstne stíšenia- modlenie

Oslava jubilea- klient

Marec mesiac kníh- čítanie

MDŽ- darovanie kvetov klientkám

Apríl:

Svätá omša RKC- cirkevná príprava na Veľkú noc

Služby Božie ECAV- cirkevná príprava na Veľkú noc

Veľkonočná výzdoba

Deň narcisov- návšteva predajcov narcisov a obdarovanie klientov narcisom

Máj:

Deň matiek- pečenie štrúdlí

Výsadba kvetov v zariadení

Kultúrny program- obec Moravské Lieskové- výročie ľudovej hudby Kasanka

Jún:

Služby Božie na Petra, Pavla

Júl:

Letné posedenia na dvore       

August:

Letné posedenia na dvore

September:

Svätá omša- Sedembolestná Panna Mária

Skrášľovanie klientov- kadernícke služby

Október:

Životné jubileum klientky

Služby Božie- pri príležitosti Úcty k starším

Kultúrny program- Úcta k starším so seniormi obce Moravské Lieskové

November:

Posedenie- spomienka na blízkych

Životné jubileum klientky

December:

Návšteva Mikuláša- obdarovanie klientov

Svätá omša RKC- príprava na nastávajúce vianočné sviatky

Služby Božie ECAV- príprava na nastávajúce vianočné sviatky

Vianočná výzdoba- ozdobovanie stromčekov

Spoločná štedrovečerná večera, vinšovanie klientom

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Spoločná úradovňa samosprávy n.o. Klčové 109/34
Nové Mesto nad Váhom
915 01
SUSn.o. Nové Mesto n/V- 0904 294 412
ZOS-Mor. Lieskové 032/7792 328
0903 771 768