Domov pre dôchodcov a ľudí, ktorí potrebujú pomôcť v starobe

Vianoce 2019

03.01.2020 09:16

Vianoce sme si pripomenuli okrem tradičných náboženských obradov aj tradičnou činnosťou.. pečením.

 Naša kolegyňka Angelika aj s pomocou Patrika Bláhu , dobrovolníka z gymnázia a samozrejme aj našich klientov, nachystali medovníčky na vianočný stôl.

Úprimne  nás prekvapli Monika Škudová a Lenka Nešťáková, organizátorky Vianočného obdarovania seniórov v sociálnych zariadeniach " krabicou od topánok..." , do ktorej neznámi darcovia pripravili prekvapenie pre našich seniórov. 

Odovzdávanie darčekov krojovanými deťmi zo súboru Kasanka pri speve a harmonike bolo prekrásne..  naši klienti boli častokrát dojatí až k slzám...

 Ďakujeme všetkým, ktorí zorganizovali, prispeli a zabezpečili tieto milé chvíľky, ale najmä tým neznámym darcom, ktorých ľudskoť si ceníme najviac ...

Vyhľadávanie

Kontakt

Spoločná úradovňa samosprávy n.o. Hviezdoslavova 36
Nové Mesto nad Váhom
915 01
SUSn.o. Nové Mesto n/V- 0961 245 581
ZOS-Mor. Lieskové 032/7792 328
0903 771 768