Domov pre dôchodcov a ľudí, ktorí potrebujú pomôcť v starobe

Vianoce 2019

03.01.2020 09:16

Vianoce sme si pripomenuli okrem tradičných náboženských obradov aj tradičnou činnosťou.. pečením.

 Naša kolegyňka Angelika aj s pomocou Patrika Bláhu , dobrovolníka z gymnázia a samozrejme aj našich klientov, nachystali medovníčky na vianočný stôl.

Úprimne  nás prekvapli Monika Škudová a Lenka Nešťáková, organizátorky Vianočného obdarovania seniórov v sociálnych zariadeniach " krabicou od topánok..." , do ktorej neznámi darcovia pripravili prekvapenie pre našich seniórov. 

Odovzdávanie darčekov krojovanými deťmi zo súboru Kasanka pri speve a harmonike bolo prekrásne..  naši klienti boli častokrát dojatí až k slzám...

 Ďakujeme všetkým, ktorí zorganizovali, prispeli a zabezpečili tieto milé chvíľky, ale najmä tým neznámym darcom, ktorých ľudskoť si ceníme najviac ...

Vyhľadávanie

Kontakt

Spoločná úradovňa samosprávy n.o. Klčové 109/34
Nové Mesto nad Váhom
915 01
SUSn.o. Nové Mesto n/V- 0904 294 412
ZOS-Mor. Lieskové 032/7792 328
0903 771 768