Domov pre dôchodcov a ľudí, ktorí potrebujú pomôcť v starobe

ZMENA OD 4.10.2021 - NÁVŠTEVY ZRUŠENÉ

Vyhľadávanie

Kontakt

Spoločná úradovňa samosprávy n.o. Klčové 109/34
Nové Mesto nad Váhom
915 01
SUSn.o. Nové Mesto n/V- 0904 294 412
ZOS-Mor. Lieskové 032/7792 328
0903 771 768