Domov pre dôchodcov a ľudí, ktorí potrebujú pomôcť v starobe

Máte niekoho  v rodine, alebo sám potrebujete pre svoj zhoršujúci sa zdravotný stav pomoc pri starostlivosti o seba? Chcete v pokojne užívať život v staršom veku aj pri zdravotných problémoch?

    Tu je naša ponuka služieb v prospech kvality vášho života. Pomôžeme vám nachádzať vlastné východiská z nepriaznivej sociálnej situácie a našou snahou je vytvoriť vám druhý domov počas pobytu v našom zariadení alebo zlepšiť ho vašej domácnosti...

    Pre klientov, ktorí potrebujú 24 hodinovu starostlivosť v Zariadení opatrovateľskej služby. zabezpečíme pomocou našich kvalifikovaných opatrovateliek a zdravotných sestier  v ZOS Moravské Lieskové starostlivosť  pri odkázanosti na pomoc inej osoby pri  zhoršenom zdravotnom stave, robíme sociálne poradenstvo a  sociálnu rehabilitáciu, zabezpečíme stravovanie podľa vašich zdravotných potrieb, zabezpečíme ubytovanie, upratovanie, pranie osobnej bielizne a mnoho iných činností pre vašu spokojnosť..

V obciach regiónu , v spolupráci s obcou zabezpečujeme opatrovateľské služby v domácnostiach klientov  podľa VZN jednotlivých obcí.   Spoločná úradovna samosprávy n.o.,  je zapísaná v registri organizácií poskytujúcich sociálne služby na TSK a  je  registrovaná na OÚ Trenčín.

 

Aktuality

27.09.2019 14:00

Ocenenie vedúcej ZOS Mgr Marie Macejkovej

Trenčiansky samosprávny kraj po prvýkrát ocenil zamestnancov v oblasti sociálnych...
17.09.2019 00:00

10.výročie vzniky ZOS Moravské Lieskové

17. septembra 2019 bola malá oslava, na ktorej sme si pripomenuli desať rokov od práchodu prvého...
08.01.2019 21:12

Cenník služieb 2019

01.04.2014 10:47

Napíšte nám

Páčilo sa Vám u nás, alebo máte naopak pripomienky k našim službám? Neváhajte a napíšte nám. Vaše...
01.04.2014 10:46

Formuláre žiadostí

  Formuláre, ktoré potrebujete  pri podávaní žiadosti o sociálnu...

Zariadenie opatrovateľskej služby je v Moravskom Lieskovom č.26  PSČ 916 42 

Vyhľadávanie

Kontakt

Spoločná úradovňa samosprávy n.o. Hviezdoslavova 36
Nové Mesto nad Váhom
915 01
SUSn.o. Nové Mesto n/V- 0961 245 581
ZOS-Mor. Lieskové 032/7792 328
0903 771 768
Pomôžte našim klientom

 poukázaním 2% z Vašich daní

znížite im ich poplatky

Vyhlasenie 2 percentá z dane-ZOS.pdf 

 

Výročné správy

14.08.2019 11:02

Výročná správa za r.2018

Vyrocna sprava 2018 .pdf (527519)
20.03.2018 14:07

Výročná správa 2015

Výročná správa 2015.pdf 
20.03.2018 14:06

Výročná správa 2016

Výročná správa 2016.pdf 
20.03.2018 14:03

Výročná správa 2017

Vyrocna sprava 2017.pdf (690685)