Domov pre dôchodcov a ľudí, ktorí potrebujú pomôcť v starobe

 

 

 

Máte niekoho  v rodine, alebo sám potrebujete pre svoj zhoršujúci sa zdravotný stav pomoc pri starostlivosti o seba? Chcete v pokojne užívať život v staršom veku aj pri zdravotných problémoch?

    Tu je naša ponuka služieb v prospech kvality vášho života. Pomôžeme vám nachádzať vlastné východiská z nepriaznivej sociálnej situácie a našou snahou je vytvoriť vám druhý domov počas pobytu v našom zariadení alebo zlepšiť ho vašej domácnosti...

    Pre klientov, ktorí potrebujú 24 hodinovu starostlivosť v Zariadení opatrovateľskej služby. zabezpečíme pomocou našich kvalifikovaných opatrovateliek a zdravotných sestier  v ZOS Moravské Lieskové starostlivosť  pri odkázanosti na pomoc inej osoby pri  zhoršenom zdravotnom stave, robíme sociálne poradenstvo a  sociálnu rehabilitáciu, zabezpečíme stravovanie podľa vašich zdravotných potrieb, zabezpečíme ubytovanie, upratovanie, pranie osobnej bielizne a mnoho iných činností pre vašu spokojnosť..

V obciach regiónu , v spolupráci s obcou zabezpečujeme opatrovateľské služby v domácnostiach klientov  podľa VZN jednotlivých obcí.   Spoločná úradovna samosprávy n.o.,  je zapísaná v registri organizácií poskytujúcich sociálne služby na TSK a  je  registrovaná na OÚ Trenčín.

 

Aktuality

21.12.2021 13:39

Usmernenie k opusteniu zariadenia a k návštevám počas vianočných sviatkov

Usmernenie k opusteniu zariadenia a k návštevám počas vianočných sviatkov.pdf...
21.12.2021 07:53

PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku COO.2195.101.2.11619559.pdf...
07.12.2021 15:04

MIKULÁŠ

Aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej COVID-19 , za dodržiavania hygienických opatrení, dňa 6....
16.11.2021 09:47

Krabičky plné lásky

01.10.2021 12:09

ZMENA OD 4.10.2021 - NÁVŠTEVY ZRUŠENÉ

Interná smernica k návštevám od 4.10.2021.docx (12438)
17.09.2021 10:00

Interná smernica k návštevám od 20.9.2021

Interná smernica k návštevám.pdf (205123)
14.06.2021 08:00

Usmernenie k návštevám a k opusteniu zariadenia klientom od 14.6.2021

Usmernenie v žltom a oranžovom pásme.pdf (200323)
13.04.2021 13:37

Koncepcia návštev počas pandemickej situácie COVID 19

Usmernenie k návštevám v ZOS Moravské Lieskové  Koncepcia návštev počas pandemickej...
08.04.2021 09:43

Veľká noc v ZOS

Veľkonočné sviatky v zariadení  V rámci núdzového režimu a zabráneniu šírenia...
01.01.2021 00:00

Cenník služieb 2021

Cenník ZOS návrh na -2021-10-.pdf (325993)

Zariadenie opatrovateľskej služby je v Moravskom Lieskovom č.26  PSČ 916 42 

Vyhľadávanie

Kontakt

Spoločná úradovňa samosprávy n.o. Klčové 109/34
Nové Mesto nad Váhom
915 01
SUSn.o. Nové Mesto n/V- 0904 294 412
ZOS-Mor. Lieskové 032/7792 328
0903 771 768

Výročné správy

27.03.2024 15:49

Výročná správa 2023

Výročna sprava SÚS n.o. 2023.pdf (1365039)
03.05.2023 07:38

Výročná správa 2022

Výročna sprava SÚS n.o. 2022.pdf (1791158)
11.04.2022 13:05

Výročná správa 2021

Výročna sprava SÚS n.o. 2021 .pdf (1032685)
24.03.2021 10:57

Výročná správa 2020

Výročná správa.pdf (867630)
20.07.2020 09:00

Výročná správa za rok 2019

Výročná správa 2019.pdf (648,1 kB)
20.07.2020 08:59

Výročná správa za rok 2018

Výročná správa 2018 .pdf (515,2 kB)
20.07.2020 08:57

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa 2017.pdf (674,5 kB)
20.07.2020 08:56

Výročná správa za rok 2016

Výročná správa 2016.pdf (383,9 kB)
20.03.2018 14:07

Výročná správa za rok 2015

Výročná správa 2015.pdf