Domov pre dôchodcov a ľudí, ktorí potrebujú pomôcť v starobe

Archív článkov

07.12.2021 15:04

MIKULÁŠ

Aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej COVID-19 , za dodržiavania hygienických opatrení, dňa 6. decembra 2021 zavítali do nášho zariadenia Mikuláš spolu s čertom a anjelom . Za doprovodu harmoniky, na ktorú hral šikovný syn p. starostu obce p. Palka, navštívili všetkych klientov zariadenia....
16.11.2021 09:47

Krabičky plné lásky

01.10.2021 12:09

ZMENA OD 4.10.2021 - NÁVŠTEVY ZRUŠENÉ

Interná smernica k návštevám od 4.10.2021.docx (12438)
17.09.2021 10:00

Interná smernica k návštevám od 20.9.2021

Interná smernica k návštevám.pdf (205123)
14.06.2021 08:00

Usmernenie k návštevám a k opusteniu zariadenia klientom od 14.6.2021

Usmernenie v žltom a oranžovom pásme.pdf (200323)
13.04.2021 13:37

Koncepcia návštev počas pandemickej situácie COVID 19

Usmernenie k návštevám v ZOS Moravské Lieskové  Koncepcia návštev počas pandemickej situácie COVID 19 v.pdf (500665)
08.04.2021 09:43

Veľká noc v ZOS

Veľkonočné sviatky v zariadení  V rámci núdzového režimu a zabráneniu šírenia ochorenia Covid 19 sme aspoň trošku spríjemnili a potešili našich klientov počas Veľkonočných sviatkov.    Veľké poďakovanie patrí p. Mitanovej, a p. Harákovej z Trenčína...
24.03.2021 10:57

Výročná správa 2020

Výročná správa.pdf (867630)
01.01.2021 00:00

Cenník služieb 2021

Cenník ZOS návrh na -2021-10-.pdf (325993)
03.08.2020 08:30

Obmedzenie návštev v ZOS Moravské Lieskové

Usmernenie k návštevám v ZOS Moravské Lieskové.pdf (180810)

Vyhľadávanie

Kontakt

Spoločná úradovňa samosprávy n.o. Klčové 109/34
Nové Mesto nad Váhom
915 01
SUSn.o. Nové Mesto n/V- 0904 294 412
ZOS-Mor. Lieskové 032/7792 328
0903 771 768