Domov pre dôchodcov a ľudí, ktorí potrebujú pomôcť v starobe

Už desať rokov uplynulo od otvorenia Zariadenia opatrovateľskej služby v Moravskom Lieskovom.

2.novebra 2009 boli ubytovaní prví klienti. Po desiatke rokov je tu stále s nami p.Machová a p. Stacho a z opatrovateliek p. Ochotnická. Vystriedlo sa tu 239 klientov, z regiónu Nového Mesta. Riaditeľ ZOS privítal hostí, starostu R.Palka, farárov p.E Lazu a P.Maca, riaditeľa SÚS n.o p. J.Koreňa a všetkých, ktorí pomáhajú pri práci v ZOS

10.výročie vzniku ZOS

Vyhľadávanie

Kontakt

Spoločná úradovňa samosprávy n.o. Klčové 109/34
Nové Mesto nad Váhom
915 01
SUSn.o. Nové Mesto n/V- 0904 294 412
ZOS-Mor. Lieskové 032/7792 328
0903 771 768