Domov pre dôchodcov a ľudí, ktorí potrebujú pomôcť v starobe

Cieľ projektu

 
Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. sa v roku 2021 zapojilo do projektu : Podpora
opatrovateľskej služby II,  na ktorého realizáciu bol vyčlenený nenávratný finančný príspevok vo
výške  220 320 EUR .
Cieľom projektu je poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí, aby sa
zabezpečilo zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality
života občanov odkázaných na pomoc inej osoby.
Cieľovou skupinou sú občania okresu Nové Mesto nad Váhom – klienti, ktorým bude poskytovaná
opatrovateľská služba v domácom prostredí a opatrovateľky, ktoré budú opatrovateľskú službu
zabezpečovať.
Realizácia samotného projektu bude prebiehať v období december 2021 – november 2023 podľa
schváleného harmonogramu hlavnej aktivity projektu.
Služba je poskytovaná občanom – klientom v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 16:00 hod.
Projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Riadiaci orgán : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR / Sekcia fondov EÚ/Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. sa v roku 2021 zapojilo do projektu : Podpora
opatrovateľskej služby II,  na ktorého realizáciu bol vyčlenený nenávratný finančný príspevok vo
výške  220 320 EUR .
Cieľom projektu je poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí, aby sa
zabezpečilo zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality
života občanov odkázaných na pomoc inej osoby.
Cieľovou skupinou sú občania okresu Nové Mesto nad Váhom – klienti, ktorým bude poskytovaná
opatrovateľská služba v domácom prostredí a opatrovateľky, ktoré budú opatrovateľskú službu
zabezpečovať.
Realizácia samotného projektu bude prebiehať v období december 2021 – november 2023 podľa
schváleného harmonogramu hlavnej aktivity projektu.
Služba je poskytovaná občanom – klientom v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 16:00 hod.
Projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Riadiaci orgán : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR / Sekcia fondov EÚ/
Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. sa v roku 2021 zapojilo do projektu : Podpora
opatrovateľskej služby II,  na ktorého realizáciu bol vyčlenený nenávratný finančný príspevok vo
výške  220 320 EUR .
 
Cieľom projektu je poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí, aby sa
zabezpečilo zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality
života občanov odkázaných na pomoc inej osoby.
 
Cieľovou skupinou sú občania okresu Nové Mesto nad Váhom – klienti, ktorým bude poskytovaná
opatrovateľská služba v domácom prostredí a opatrovateľky, ktoré budú opatrovateľskú službu
zabezpečovať.
 
Realizácia samotného projektu bude prebiehať v období december 2021 – november 2023 podľa
schváleného harmonogramu hlavnej aktivity projektu.
 
Služba je poskytovaná občanom – klientom v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 16:00 hod.
 
Projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Riadiaci orgán : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR / Sekcia fondov EÚ/
 

Vyhľadávanie

Kontakt

Spoločná úradovňa samosprávy n.o. Klčové 109/34
Nové Mesto nad Váhom
915 01
SUSn.o. Nové Mesto n/V- 0904 294 412
ZOS-Mor. Lieskové 032/7792 328
0903 771 768