Domov pre dôchodcov a ľudí, ktorí potrebujú pomôcť v starobe

Zmluva a foto

 
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku COO.219 5.101.2.11619559.pdf (4444454)  www.esf.gov .sk      www.employment.gov.sk

 
 

Vyhľadávanie

Kontakt

Spoločná úradovňa samosprávy n.o. Klčové 109/34
Nové Mesto nad Váhom
915 01
SUSn.o. Nové Mesto n/V- 0904 294 412
ZOS-Mor. Lieskové 032/7792 328
0903 771 768