Domov pre dôchodcov a ľudí, ktorí potrebujú pomôcť v starobe

Aktuality

01.10.2021 12:09

ZMENA OD 4.10.2021 - NÁVŠTEVY ZRUŠENÉ

Interná smernica k návštevám od 4.10.2021.docx (12438)
17.09.2021 10:00

Interná smernica k návštevám od 20.9.2021

Interná smernica k návštevám.pdf (205123)
14.06.2021 08:00

Usmernenie k návštevám a k opusteniu zariadenia klientom od 14.6.2021

Usmernenie v žltom a oranžovom pásme.pdf (200323)
13.04.2021 13:37

Koncepcia návštev počas pandemickej situácie COVID 19

Usmernenie k návštevám v ZOS Moravské Lieskové  Koncepcia návštev počas pandemickej situácie COVID 19 v.pdf (500665)
08.04.2021 09:43

Veľká noc v ZOS

Veľkonočné sviatky v zariadení  V rámci núdzového režimu a zabráneniu šírenia ochorenia Covid 19 sme aspoň trošku spríjemnili a potešili našich klientov počas Veľkonočných sviatkov.    Veľké poďakovanie patrí p. Mitanovej, a p. Harákovej z Trenčína...
01.01.2021 00:00

Cenník služieb 2021

Cenník ZOS návrh na -2021-10-.pdf (325993)
03.08.2020 08:30

Obmedzenie návštev v ZOS Moravské Lieskové

Usmernenie k návštevám v ZOS Moravské Lieskové.pdf (180810)
20.07.2020 08:47

Príprava na druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19 v podmienkach ZOS Moravské Lieskové

Príprava na druhú vlnu pandémie ochorenia COVID v ZOS ML.pdf (302793)
13.03.2020 10:36

KORONA vírus INFO

ZOS Moravské Lieskové sa riadi informáciami, ktoré podáva RÚVZ Máme vypracovaný plán preventívnych opatrení Máme spracovaný plán krízových opatrení v prípade karantény zariadenia V prípade realizácie krízových opatrení je zabezpečená prevádzka v najnutnejšom rozsahu       Interný...
03.01.2020 09:16

Vianoce 2019

Vianoce sme si pripomenuli okrem tradičných náboženských obradov aj tradičnou činnosťou.. pečením.  Naša kolegyňka Angelika aj s pomocou Patrika Bláhu , dobrovolníka z gymnázia a samozrejme aj našich klientov, nachystali medovníčky na vianočný stôl. Úprimne  nás prekvapli Monika Škudová a...

Z našej činnosti :

20.03.2018 14:22

spoločenské aktivity v roku 2017

Pre klientov ZOS sme v roku 2017 pripravili tieto aktivity 2017 Január: Rozlúčka s vianočnými sviatkami- odzdobovanie vianočnej výzdoby Skrášľovanie klientov- kadernícke služby Február: Fašiangy- posedenie s fašiangovými šiškami Marec: Popolcová streda- začiatok pôstu,...

Vyhľadávanie

Kontakt

Spoločná úradovňa samosprávy n.o. Klčové 109/34
Nové Mesto nad Váhom
915 01
SUSn.o. Nové Mesto n/V- 0904 294 412
ZOS-Mor. Lieskové 032/7792 328
0903 771 768